Pinautomaat op de Markt is WEER OPEN !!!

Published on: 13 mei 2017

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 545

De Dorpsraad Kruiningen

t.a.v. de heer J. van Velzen

Geachte heer Van Velzen,

Ik wil u en de dorpsraad Kruiningen hartelijk bedanken voor de  betrokkenheid en inhoudelijke rol bij de tijdelijke sluiting van onze Geldautomaten te Kruiningen en Hansweert. Voorts zijn wij u erkentelijk voor het meedenken over een eventuele alternatieve locatie indien de huidige locatie niet langer een optie zou zijn in verband met de veiligheid.

Inmiddels hebben wij het veiligheidsrapport ontvangen en kan ik u meedelen, dat het exploiteren van de automaat in de huidige locatie vanuit het oogpunt van veiligheid aanvaardbaar is. Gelet hierop zullen wij de geldautomaat in de loop van de week van 15 mei in gebruik stellen.  Het heeft onze intentie om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Wij zullen al onze klanten middels een brief hierover informeren. 

Nogmaals namens de directie en medewerkers van Rabobank Oosterschelde hartelijk dank voor uw betrokkenheid, inzet en steun.

Met vriendelijke groeten,

Rabobank Oosterschelde
Jos van Esbroeck

Directeur Particulieren en Private Banking

 

WAT ER AAN VOORAF GING:

De Pinautomaat van de Rabobank op de Markt  weg
Dat was schrikken
Tijd voor de Dorpsraad voor actie

We namen contact op met de directie van de Rabobank Oosterschelde voor een afspraak.
En we vroegen de gemeente om ook actie te ondernemen, Dat gebeurde heel snel.
De burgemeester belde met de directie en maakte afspraken voor verder overleg.

Het gesprek met de Dorpsraad vond plaats op donderdag 4 mei met de heer Jos van Esbroeck,
directeur Particulieren. Een goed en constructief overleg.
Na verder onderzoek wordt er nog deze maand – mei – een beslissing genomen.
We verlieten Goes met een goed gevoel.

Op 6 mei verstuurde de voltallige gemeenteraad een Open Brief aan de Rabobank en natuurlijk met een kopietje naar de Zeeuwse media. Om toch vooral de pinautomaten in Kruiningen en Hansweert open te houden.
U heeft het kunnen lezen in de krant en op twitter.

Inmiddels heeft de Dorpsraad nog een paar keer contact gehad met de heer Van Esbroeck.
En het goede gevoel van 4 mei is gegroeid. De finale beslissing wordt binnenkort verwacht.

 

 

Volg de ontwikkelingen op deze pagina.