Ontsluiting Yerseke-Kruiningen – standpunt van de Dorpsraad

Published on: 13 mei 2017

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 2427

En nog twee HEEL INTERESSANTE BERICHTEN, artikelen in de PZC

uit de eerste week van oktober 2018, waarin ook de Ovonde werd geopend!
Klik er maar eens op!!

Het  Eerste

Het  Tweede 

Persbericht, 28 september 2018 van de Provincie  –  KLIK HIER

HET STANDPUNT VAN DE DORPSRAAD
mei 2018

Geen Eerste fase voordat er duidelijkheid is over de Tweede

Waarom maakt de Dorpsraad Kruiningen zich druk over de nieuwe Ontsluiting Yerseke naar de A58?
Het antwoord is eenvoudig, de nieuwe ontsluiting kan ook voor Kruiningen een aantal verkeersknelpunten oplossen.
Een groter rendement van de investering dus. Nooit weg.

De knelpunten

De Nishoek
Het bedrijventerrein Nishoek, ten noorden van de A58, kent drie ontsluitingen. Eén bij de spoorwegovergang in de Zanddijk, één bij de “voordeur” van Kruiningen op de N289 – Oude Rijksweg –  en één aansluitend op de rotonde Zanddijk/A58.
Een aantal grotere bedrijven; Lamb Weston, Wiskerke Onions. Aannemer Sinke, een vriesveem en ook de regionale milieustraat zijn grote verkeersaantrekkers.

De ontsluiting op de rotonde is goed, maar wordt helaas het minst gebruikt omdat de locatie nogal ongelukkig is.
De aansluiting bij de spoorwegovergang wordt veel gebruikt en is onveilig. Vrachtwagens moeten daar linksaf richting A58. Er is veel verkeer op de Zanddijk, ook linksaf vanuit Yerseke naar het NS-station. De ontsluiting bij Kruiningen wordt dit jaar verbeterd door de aanleg van een ovonde. Dat zal de situatie ten goede komen, maar een ovonde betekent een langer verblijf van het verkeer ter plaatse en dus meer geluidsoverlast en fijnstof.
De  Oude Rijksweg ligt daar op 10 meter van de woningen!
Er is nooit fijnstof gemeten maar het zou wel eens, bij pieken, de norm van de Utrechtse binnenstad kunnen overschrijden.
Kortom het vrachtwagenverkeer voor de Nishoek van en naar de A58 is slecht ontsloten en kent nogal wat knelpunten.

De afslag A58 Zanddijk
Verkeer op de A58 vanuit de richting Goes neemt de afslag bij de Zanddijk. Dat verkeer heeft de bestemmingen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk en Krabbendijke, een groot deel van Reimerswaal. Al dit verkeer moet vervolgens voegen in het verkeer op de N289, dat voorrang heeft en ter plaatse 80 km mag rijden. Op hetzelfde punt moet verkeer, waaronder veel vrachtwagens vanuit Yerseke en bedrijventerrein Nishoek,  de oprit A58 richting Bergen op Zoom nemen door linksaf te slaan.
Gevolg is filevorming tot op de gehele uitvoegstrook van de A58 en die is al eens verlengd. Komt bij dat deze uitvoegstrook begint na “de bult” in de A58, dus het zicht is verminderd komend vanuit de tunnel. Deze bult is onderdeel van de secundaire waterkerende functie van de Zanddijk.
Kortom een gevaarlijke situatie. Dat is onderkend door medewerkers van de provincie en er zijn enige tijd camerabeelden gemaakt om dit vast te kunnen stellen.
Er moet hier iets gebeuren, in de vorm van wellicht een rotonde.

De OVR-oplossing
De Ondernemersvereniging Reimerswaal heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Klik hier voor het OVR-rapport
Een alternatief op de “Tracéstudie N673 Yerseke-Kruiningen Zanddijk/Molendijk” gepresenteerd door de provincie op 27 september 2017 in Yerseke.
Het OVR-rapport is te vinden via de website van de Dorpsraad Kruiningen.
Het OVR-tracé komt voor een fors deel overeen met Alternatief Rood van de tracéstudie, maar ontsluit ook bedrijventerrein Nishoek en de bedrijven Oostdijk op het tracé richting A58.
Waarmee één van de Kruiningse knelpunten voortreffelijk wordt opgelost.

De halve aansluiting op de A58 bij Luchtenburg gaat dicht en de hele aansluiting bij de Zanddijk gaat half dicht. Vanuit richting Bergen op Zoom kan verkeer naar Hansweert en Wemeldinge hier de afslag nemen, evenals het vervoer Gevaarlijke Stoffen dat niet door de Vlaketunnel mag. Dat geldt dus ook voor dit verkeer richting Bergen op Zoom. En deze op- en afritten hebben ook een functie als Uitwijkroute bij een gesloten Vlaketunnel.
Rijkswaterstaat tevreden, twee keer een halve aansluiting dicht en één hele aansluiting er bij!
Kruiningen helemaal tevreden; geen gevaarlijke afslag meer na de Vlaketunnel, geen files meer bij die afslag en veel minder, heel veel minder, verkeer bij de “voordeur” en omgeving van Kruiningen. Rust in het dorp!

De tracé-alternatieven zoals gepresenteerd in Yerseke
De Kruiningse  tevredenheid verdwijnt bij het Nulalternatief en bij het Nulplusalternatief.
De Zanddijk wordt opgekrikt en al het verkeer blijft dezelfde route volgen!
Dat geldt ook voor alternatief Bruin.

Alternatief Groen handhaaft bij Kruiningen veel overlast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het viaduct op de route van dorp Kruiningen naar het station.
Betekent dat al het vrachtverkeer van Yerseke en Nishoek richting Bergen op Zoom over dit viaduct richting Kruiningen komt. En de smalle strook tussen dorp en A58  moet gebruiken op die A58 te komen. Via een rotonde??
Verkeer van en naar Goes zal via de ovonde bij de Kruiningse “voordeur” moeten rijden om in Krabbendijke, Oostdijk, Waarde en Kruiningen-Veerhaven, de nieuwe grote wijk, de bestemming te bereiken.
En voor de Gevaarlijke Stoffen wordt een nieuwe weg, aan de zuidkant van de  A58 aangelegd, tussen dorp en A58 dus. Hoe gevaarlijk dicht komen Gevaarlijke Stoffen bij het dorp?

Het zal duidelijk zijn dat Kruiningen tegen tracé Groen ernstige bezwaren heeft.

Reacties zijn van harte welkom, meedenkers ook
info@dorpsraadkruiningen.nl  

Het OVR-rapport