NIEUWS KAASGAT – klik hier

Published on: 1 juni 2019

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 1059

De PZC van 29 mei
De PZC van 23 november – video

Nadelen van bruin:
 Bruin is geen totaaloplossing t.o.v. variant rood.

 Extra investeringen binnen een termijn van 5 jaar na aanleg noodzakelijk i.v.m. knelpunten rotonde Nishoek en afslag 33 A58 Vlaketunnel.

 Ongewenste verkeersverschuivingen.

 Geen maatschappelijk draagvlak vanuit Yerseke, Kruiningen en Buurtschap Kaasgat e.o ;

 Alle landbouwpercelen (samen ruim 30 hectare) worden diagonaal doorkruist, dus worden deze waardeloos;

 Problematiek en overlast van de Zanddijk/Molendijk wordt nu verlegd naar buurtschap Kaasgat e.o.

 Al het verkeer, ca. 10.000 voertuigen per dag, blijven uitkomen op de rotonde Zanddijk.

 Alle percelen, gebouwen en woningen Kaasgat e.o. zullen drastisch in waarde dalen.

 Bereikbaarheid Kaasgat voor met name fietsers neemt fors af;

 Fietsverkeer krijgt te maken met meer onveilige situaties dan in huidige situatie;

 Klandizie Landwinkel De Plantage (19.151 klanten in 2018) en Kaas uut Kaasgat zal afnemen en hiermee komt ook de maatschappelijke functie die deze winkels vervullen in het geding.

 Camperplaats De Plantage (2.763 overnachtingen in 2018) wordt veel minder aantrekkelijk en verliest haar huidige karakteristieke eigenschappen (rust, ruimte, fietsvriendelijk, meerwaarde voor buitengebied Reimerswaal etc.).

 Veel geluidsoverlast, lichthinder en toename fijnstof voor buurtschap Kaasgat.

 Sluipverkeer langs Olzendedijk – Zanddijk/Molendijk en via Trenteweg van en naar Yerseke zal enorm worden.

 Bruine variant draagt niet bij aan ontwikkeling van bedrijventerreinen Nishoek (oostzijde Stationsweg) en Olzendepolder Yerseke.

 Buurtschap Kaasgat dreigt een ‘eiland’ tussen de Zanddijk/Molendijk en de nieuwe N673 te worden.

 Bij aanleg bruin blijft er nog steeds maar 1 route naar Yerseke en dus geen verbetering t.o.v. huidige situatie. Er komt geen onafhankelijke calamiteitenroute naar Yerseke, bij een ongeval op het viaduct spoorlijn.

 Provincie gaf tijdens bijeenkomst van 27 mei 2019 aan dat bij Variant bruin fietsers ook gebruik mogen gaan maken van de ‘oude’ Zanddijk / Molendijk. Dit is uiteraard volstrekt tegen alle principes in en zal leiden tot onveilige verkeerssituaties. Dit wordt veroorzaakt door het samenvoegen van auto-, vracht-, landbouw,- en fietsverkeer. Want bij variant bruin zullen de bedrijven die gelegen zijn langs de huidige Zanddijk / Molendijk en het (sluip)verkeer van en naar Yerseke gebruik blijven maken van de ‘oude’ Zanddijk / Molendijk.

 De complete fietsinfrastructuur (fietsknooppunten route) wordt bij variant bruin verstoort. Landwinkel en terras de Plantage is een officieel fiets café, maar bij variant bruin komt de fietsroute tussen knooppunt 86 en 99 te vervallen.

 Landbouwverkeer: veel landbouwverkeer vindt plaats tussen Kaasgat (Loonbedrijf Nieuwenhuijse) en de Olzendepolder, tussen Kaasgat en Yerseke Moer en tussen Kaasgat en de polders rondom Kruingen, Waarde en Rilland. In de huidige situatie is de ontsluiting goed, veilig en efficiënt. Wanneer tracé bruin wordt aangelegd ontstaan bij de aansluiting Kaasgat nieuwe rotonde Trenteweg/Olzendedijk en bij de aansluiting oude tracé Zanddijk met de rotonde Nishoek/Weihoek gevaarlijke aansluitingen. Al het genoemde landbouwverkeer zal het verkeer van tracé bruin moeten kruisen en dit leidt tot vertragingen voor zowel de landbouwers als ook voor het (vracht)verkeer dat gebruikt maakt van tracé bruin.

 Bij tracé Bruin B komt 1 van de 2 bunkers van de stelling Zanddijk uit WOII te vervallen.

 Onvoldoende waterberging compensatie verhard oppervlak op het gedeelte tussen rotonde Zanddijk en nieuwe spoorviaduct. Geen fatsoenlijke watergangen op dat stuk.

(dit is nog maar een beknopte weergave van vele bezwaren)

 

Artikel PZC:

Buurtschap Kaasgat maakt vuist tegen plan voor aanleg van nieuwe weg naar Yerseke

YERSEKE – De ‘bruine variant’ hangt als een donkere wolk boven het Kaasgat. De bewoners van de buurtschap tussen Yerseke en Kruiningen zijn bang om op een eilandje tussen twee drukke wegen te worden ingeklemd. Ook trekken ze het nut van één van de twee voorkeursvarianten om de Zanddijk veiliger te maken ernstig in twijfel. 

De discussie rond de aanpak van de drukke en bovenal onveilige Zanddijk/Molendijk tussen de A58 en Yerseke  houdt de bewoners van Kaasgat al dagen in z’n greep.  Nadat ze in de krant lazen dat de aanleg van een nieuwe weg vlak langs hun huizen hoge ogen gooit bij de provincie Zeeland, zijn ze meteen in actie gekomen. Dat resulteerde in een lijst met dertig nadelen en een gezamenlijke brief. Maandagavond kwamen de bewoners massaal naar een informatieavond om hun ongenoegen over ‘bruin’ te uiten.

Kaasgat gezien vanaf de Trenteweg. Over deze akker is het tracé van de ‘bruine variant’ gepland. © Joeri Wisse

Anderhalve week geleden publiceerde de provincie Zeeland de resultaten van de verdiepingsstudie om de N673 aan te pakken. Vier opties zijn uitgetekend en doorgerekend. Tijdens de eerste presentatieavond voor de gemeenteraad spitste de discussie zich toe op de verschillen tussen groen en rood.  Bij groen, die als favoriet uit de studie rolt,  komen nieuwe op- en afritten naar de A58 uit bij de ‘voordeur’ van Kruiningen. In variant rood (fel bepleit door ondernemers, dorpsraden en bewoners van de Zanddijk) wordt de aansluiting op de snelweg bij de Sluisweg aangelegd.

Spoorviaduct

De vier varianten uit de verdiepingsstudie Zanddijk op een rij. Uit de studie komen bruin en groen als beste uit de bus. Alle belanghebbenden in de klankbordgroep hebben voorkeur voor de duurste variant rood. © Provincie Zeeland

De informatieavond in De Lepel stond helemaal in het teken van de bruine variant. Daarbij rijdt het verkeer over een nieuwe weg langs het Kaasgat, door bedrijventerrein Olzendepolder richting Yerseke. Deze variant is een stuk goedkoper dan groen of rood, zeker wanneer blijkt dat Rijkswaterstaat niet meebetaalt aan nieuwe aansluitingen op de A58. Ander voordeel van bruin is dat Prorail de helft van het spoorviaduct (10 à 12 miljoen) wil betalen omdat daarmee een onveilige overweg verdwijnt.

Maar niemand in Kaasgat is blij met deze variant. Niet alleen omdat hun vrije uitzicht plaatsmaakt voor een drukke weg. Ondernemers van de landwinkel/camperplaats De Plantage en de kaaswinkel vrezen vanwege extra geluidsoverlast en verslechterde bereikbaarheid voor fietsers voor hun klandizie. De boeren zien tot hun afschuw dat hun mooie rechte akkers schuin worden doorsneden. Daarnaast denken ze dat de bruine variant doel mist, omdat veel Yersekenaren de ‘oude’ route over de Zanddijk boven de nieuwe weg met drie rotondes zullen verkiezen. Deskundigen van de provincie stelden maandag dat de verkeersmodellen uitwijzen dat dit niet het geval is. Binnenkort komen ze met een uitgebreide reactie op alle bezwaarpunten uit het Kaasgat. Dit najaar valt een definitief besluit.