Bestuur

Bestuur

Wnd. voorzitter
Johan van Velzen

Vacature
penningmeester

Leenjan Boot

Johan van Velzen
secretaris

Henk Bruins

Koos van Gastel

De Dorpsraad is een vereniging. Dus met leden en ledenvergaderingen.

En met  Statuten: PDF Statuten