Bestuur

Bestuur

Wnd. voorzitter
Johan van Velzen

Adrie Dek
penningmeester

Leenjan Boot

Johan van Velzen
secretaris

Henk Bruijn

Koos van Gastel

Kees Hoekman

De Dorpsraad is een vereniging. Dus met leden en ledenvergaderingen.

En met  Statuten: PDF Statuten