Uitbreiding LambWeston

Published on: 16 augustus 2021

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 571

 

Uitbreiding LambWesten prima, maar ……
Een briefje aan Gedeputeerde Staten; kopietje  Burgemeester en wethouders en alle raadsleden

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Abdij
Middelburg.

Kruiningen, 10 augustus 2021

Onderwerp: Verkeersoverlast Kruiningen

Geacht college,

Het is u bekend dat de Dorpsraad Kruiningen deel uitmaakt van de Overleggroep Zanddijk en dat om meerdere redenen.

Eén daarvan is onze zorg voor de toenemende overlast van vrachtverkeer op de Ovonde bij de hoofdtoegang tot ons dorp. Op zeer korte afstand van o.a. het appartementencomplex De Uitkijk.

Onlangs werd bekend dat het bedrijf Lamb Weston een forse uitbreiding gaat realiseren.
Goed voor de werkgelegenheid en voor Kruiningen. Prima.

Echter is het ook  heel erg zeker dat onze zorgen over het vrachtverkeer op genoemde Ovonde enorm zijn toegenomen. Vast staat dat de uitbreiding een toename van het vrachtverkeer van en naar de A58 zal betekenen van 12.000 tot 15.000 verkeersbewegingen per jaar.
Vast staat ook dat een groot gedeelte hiervan via genoemde Ovonde van/naar de A58 zal gaan.
De snelste en makkelijkste route van/naar de bedrijventerreinen Weihoek/Nishoek.
Er is nu al een duidelijke toename waar te nemen.

Welke maatregelen denkt u te nemen om de toename van het vrachtverkeer de Ovonde te verminderen? Die vernemen wij graag.

De gedachte ontsluiting in tracé Rose-Zwart via een T-kruising en  de uit te breiden rotonde Zanddijk met vervolgens verkeerslichten naar de A58 is zeker geen verbetering t.o.v. de huidige situatie.

Daarom dus via Ovonde Kruiningen-Luchtenburg- A58. De makkelijkste en snelste weg.

Naast alle argumenten voor het tracé Rood. Dus weer een nieuwe.

Mooie opmerking van een Zanddijkbewoner in de PZC “Eens zullen ze toch wel het licht zien.”

Dorpsraad Kruiningen
Johan van Velzen, secretaris
www.dorpsraadkruiningen.nl
info@dorpsraadkruiningen.nl

Reactie svp via dit mailadres