DE ZANDDIJK – klik op de tekening

Published on: 1 juli 2020

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 5074

Nog maar eens een briefje gestuurd aan GS, Burgemeester en Wethouders en alle raadsleden:

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Abdij
Middelburg.

Kruiningen, 10 augustus 2021

Onderwerp: Verkeersoverlast Kruiningen

Geacht college,

Het is u bekend dat de Dorpsraad Kruiningen deel uitmaakt van de Overleggroep Zanddijk en dat om meerdere redenen.

Eén daarvan is onze zorg voor de toenemende overlast van vrachtverkeer op de Ovonde bij de hoofdtoegang tot ons dorp. Op zeer korte afstand van o.a. het appartementencomplex De Uitkijk.

Onlangs werd bekend dat het bedrijf Lamb Weston een forse uitbreiding gaat realiseren.
Goed voor de werkgelegenheid en voor Kruiningen. Prima.

Echter is het ook  heel erg zeker dat onze zorgen over het vrachtverkeer op genoemde Ovonde enorm zijn toegenomen. Vast staat dat de uitbreiding een toename van het vrachtverkeer van en naar de A58 zal betekenen van 12.000 tot 15.000 verkeersbewegingen per jaar.
Vast staat ook dat een groot gedeelte hiervan via genoemde Ovonde van/naar de A58 zal gaan.
De snelste en makkelijkste route van/naar de bedrijventerreinen Weihoek/Nishoek.
Er is nu al een duidelijke toename waar te nemen.

Welke maatregelen denkt u te nemen om de toename van het vrachtverkeer de Ovonde te verminderen? Die vernemen wij graag.

De gedachte ontsluiting in tracé Rose-Zwart via een T-kruising en  de uit te breiden rotonde Zanddijk met vervolgens verkeerslichten naar de A58 is zeker geen verbetering t.o.v. de huidige situatie.

Daarom dus via Ovonde Kruiningen-Luchtenburg- A58. De makkelijkste en snelste weg.

Naast alle argumenten voor het tracé Rood. Dus weer een nieuwe.

Mooie opmerking van een Zanddijkbewoner in de PZC “Eens zullen ze toch wel het licht zien.”

Dorpsraad Kruiningen

                                   “Eens zullen ze toch wel het licht zien.”

Klik op de plaatjes voor een vergroting !!

OMROEP ZEELAND
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/123593/Ingenieur-plan-voor-opknappen-Zanddijk-technisch-niet-haalbaar
Naar de rechter : https://ozld.nl/0KuO

PZC-nieuws:
Dorpsraad Yerseke
“vindt het moeilijk in te schatten hoe de inwoners over de kwestie denken”
“Beter iets dan niets” Net als Kotra.
“Allebei vinden ze eigenlijk de aanleg van een oostelijk tracé de mooiste oplossing”
Citaten uit de PZC

Aktie – het werd tijd – in Yerseke – –  PZC 

 

Klik op het plaatje voor een vergroting !!
Roze-zwart? Blijft dit altijd zo?  Rood lost dit op!!

Op onze site nu alleen de activiteiten
van de Dorpsraad en inwoners Zanddijk.

Alle info op:

www.poldertrace.nl  

 

Een Unieke inspraak 6 keer bij de Raad

Inspraak Dorpsraad Kruiningen
raadsvergadering 27 oktober 2020
Agendapunt 12 – Ontsluiting Yerseke

Waarom is de Dorpsraad Kruiningen onderdeel van de Overleggroep Ontsluiting Kruiningen-Yerseke e.o.?
Drie redenen.
In de eerste plaats
Is het merendeel van de bewoners van de Zanddijk en het Kaasgat ook inwoner van Kruiningen – postcode 4416 – en daarmee ook lid van de Vereniging Dorpsraad Kruiningen.
En ook voor deze leden zet de Dorpsraad zich in als dat nodig is.
En dat is nu zeker nodig.

In de tweede plaats
zijn er voor de leefbaarheid van het dorp Kruiningen grote voordelen te
halen bij een juiste keuze voor het tracé. En dat is Rood. Die kans zal
nooit meer voorbij komen.
Het verplaatsen van de aansluiting op de A58 ten westen van Kruiningen
– afslag 33 – naar een nieuwe afslag ten oosten van Kruiningen,
aansluitend op de rotonde bij de Aldi, die nota bene is aangelegd met het
oog op een Poldertracé, levert een enorme positieve
verkeersverschuiving op.
Heel veel minder verkeer langs het dorp, verkeer van en naar Goes,
vooral het verkeer van de Veerhaven Kruiningen, van Krabbendijke,
Waarde en Oostdijk, dus ook niet meer over de Ovonde, bij de
hoofdingang van Kruiningen.
Met medewerking van bedrijven op de Nishoek en Weihoek is
vastgesteld dat er per etmaal circa 760 vrachtwagenbewegingen zijn,
exclusief vrachtwagens van toeleveranciers, samen dus al snel 800!
Let wel; over de Zanddijk van en naar Yerseke spreken we over circa
550 vrachtwagenbewegingen.
Gesteld kan worden dat 25% van de 800 gebruik maakt van de route
Ovonde – Luchtenburg – A58. Deze route wordt ook zo bewegwijzerd en
diverse routeplanners doen dat ook.
Dat betekent dus 200 vrachtwagens per etmaal over de Ovonde
Kruiningen, komt dus het reguliere verkeer nog bij, waaronder ook veel
richting Milieustraat. Verkeer op de Ovonde zal in de toekomst
gegarandeerd fors toenemen; uitbreiding bedrijfsterrein Kruiningen en
binnenkort al de vlokkenfabriek van Lamb Weston.
De gewenste route, via de nieuwe Turborotonde, met nogal wat
bochtenwerk daar naar toe en de verkeerslichten is minder aantrekkelijk.
Een tracé Rood lost dit allemaal op, Nishoek en Weihoek krijgen
een rechtstreekse aansluiting op dit tracé.
Geen Turborotonde nodig; fikse besparing!

In de derde plaats nog wat puntjes:
– Bij tracé Rood worden door de bestuurders alleen en uitsluitend de
negatieve punten genoemd. Waarom? Er lijkt wel een taboe op
Rood te bestaan, terwijl iedereen heus wel weet, ook de raad, dat
dit feitelijk de beste oplossing is voor de komende 50 jaar, met een
tweede ontsluiting voor Yerseke.
– Argumenten Rood. Te duur, geen medewerking van
Rijkswaterstaat en de minister en iedere keer maar weer de
verschrikkelijke verkeersverschuivingen bij Kapelle en ja zelfs bij
Krabbendijke en Waarde zouden er maatregelen genomen moeten
worden.
Het aanpassen van Vierwegen, kennelijk noodzakelijk, kost
volgens de gedeputeerde 10 miljoen.
– Voor de fietsers, die zeker in de problemen komen, belooft de
gedeputeerde ruimhartig onderzoeken naar tunneltjes, ook weer bij
de Grintweg. Zijn niet gratis.
– De blijvende verkeerslichten op de Oude Rijksweg bij afslag 33, we
zwijgen er maar over.
Dank voor uw aandacht.

KOOS VAN GASTEL  – inwoner Kruiningen
27 oktober 2020
Geacht college, geachte raad en overige aanwezigen, mijn naam is Koos van Gastel, ik ben
woonachtig in Kruiningen. Mijn achtergrond is weg- en waterbouw en bedrijfskunde.
Het bijvak bestuurskunde was niet mijn ding, veel definities, politiek correct, formeel en
trage besluitvorming.
Eén van mijn hobby’s is het volgen van gemeentelijke en provinciale dossiers en
bouwwerken. De afgelopen 15 jaar was genieten; Westerschelde tunnel, Sloeweg,
Sluiskiltunnel, Tractaatweg, knooppunt 3 Klauwen en de nieuwe sluis bij Terneuzen.
De zuidkant van Zeeland heeft zijn portie wel gehad.
Er is nu een kans, een must om in het Oostelijk deel een inspanning te doen die recht doet
aan de verdere ontwikkeling van de Zeeuwse infrastructuur en die kan wedijveren met het
zuiden en de N57 richting Vrouwenpolder in het westen. We vragen geen Deltawerken
maar een simpele verbindingsweg volgens tracé rood t.b.v. bewoners, transport en
toerisme.
Regelmatig fietsen wij vanuit Kruiningen een rondje Yerseke, gedeeltelijk een spannende
onderneming met de fietsoversteek en het verkeer over de B-weg langs de Zanddijk.
De keuze van de gemeente was voorheen het veilige en toekomstbestendige tracé rood.
Na reacties van de provincie en de overheid over de financiering kreeg U slappe benen en
werd het hoofd gebogen. Ook bij Rijkswaterstaat en het waterschap liet U zich afschepen
met : NEE !
Bij de provincie werd meermaals met euro’s gegoogeld. Een gedeputeerde zat enkele jaren
terug € 20 miljoen (2x) mis in het Sloeweg dossier, hij kon vertrekken. Het project
Waterdünen werd voor een andere gedeputeerde een bodemloze put.
Ook nu kunnen we niet vertrouwen op de cijfers maar erger nog, er wordt gekozen voor
halve oplossingen. Afslag 33, de autoroute langs Kruiningen en de fietsroute Kruiningen –
Yerseke – Goes blijven knelpunten. Halve oplossingen voor het volle pond, dit is
bestuursonkunde van provincie en gemeente. Een turbo rotonde en een fietstunneltje
klinken populair maar +/- € 7 miljoen kan beter ingezet worden voor tracé rood.
Burgemeester: bent U al langs geweest bij de bewoners langs de Zanddijk met troostende
woorden en een positief toekomst perspectief ? Laat hen niet zitten met een hoofdpijn
dossier.
Ik schat in dat de gedeputeerde zich slechts bezig houdt met tekentafels en calculators.
Een onafhankelijke commissie kan dit proces weer vlot trekken en zorgen voor een
toekomst bestendige, duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing die ook betaalbaar
is. In het zuidelijke deel van Zeeland werd alles rood, nu wij nog.
Dank U, en veel sterkte.


INSPRAAK INWONER YERSEKE, MARTIEN VAN OVERLOOP
Voorzitter , leden van de raad ,dames en heren,
Dat ik als oud bestuurder van uw gemeente bijna 20 jaren nu hier gebruik moet
maken van het inspreek recht dat betekend veel voor mij , heb me altijd afzijdig
gehouden maar het gaat niet goed met deze gemeente. na vele gespreken met
inwoners moet ik constateren dat er veel wantrouwen is richting de gemeente.
Het nieuwste voorbeeld is nu weer de brief die u wenst te sturen aan het college
van g.s. inzake de afsluiting van Yerseke,
ja U hoort het goed ,de burgers vinden het geen ontsluiting maar afsluiting zelfs
het bedrijfsleven moppert.
De plannen die u met de provincie wilt uitvoeren roepen meer vragen op dan
antwoorden namelijk u wilt 2 rotondes aanleggen , uw motivatie om het
vrachtverkeer vlugger/sneller naar de a 58 te krijgen , hoofdzakelijk noemt u dan de
koeijer transport,
Hebt u weleens met de bedrijven gesproken , ik wel , weet u wat ze willen blijkbaar
niet.
Men wil ten alle tijden een vrije route hebben naar de a 58 , geen belemmeringen
voor de vrachtauto s ook tijdens calamiteiten.
Vorige week hebben we duidelijk waar kunnen nemen waartoe een ongeval tussen
3 personenauto s op de kruising molendijk/molenpolder tot een hart infarct van het
verkeer kan leiden
De inwoners van yerseke en winkeliers vinden het onverstandig om het verkeer
naar yerseke te blijven mengen , in de praktijk betekend uw instemming dat eerst
het vrachtverkeer uit de olzendepolder op de rotonde voorrang krijgt en de
personenauto s aan kunnen sluiten achter in de rij. of hebt U een dubbele agenda
heeft u afspraken met de bedrijven gemaakt.
U wilt toch ook meer toeristen naar yerseke halen . – de mossel boulevard is de
eerste aanzet -positief- maar de verkeersafwikkeling dan { parkeren in de berm
van de zanddijk} het blijft immers een twee baans weg. Als we de groei van
Yerseke de laatste 40 jaar bezien dan kunnen we vaststellen dan een zanddijkje
nooit mee is gegroeid met de economische ontwikkelingen.
Uw instemming heeft absoluut geen toekomst perspectief.
Verdere ontwikkeling van het centrum ( wat zeer gewenst I} of wilt U dat niet
Waarom zou een gemeente meebetalen aan een provinciale weg , laat ze het zelf
betalen zie alle artikelen in de pzc
stroppenpot is goed gevuld , straks nog evides verkopen
Ze maken in middelburg wel meer verkeerde keuze s o,a, niet verkopen van de
aandelen delta , andere hebben dat wel gedaan
en zie daar de ontwikkelingen voor burgers en bedrijven, waterduinen etc.
Garant staan voor vele tientallen miljarden aan zuidelijke landen dat kan wel maar
een paar mil. voor reimerswaal niet dus.
Vele zorgen zijn er dus over deze desinvestering , och zei boer rienus uit
oostijk dan leggen ze rood toch over 20 jaar aan
Oja over een paar jaar zijn er toch weer lokale verkiezingen
Bedankt voor Uw aandacht.

 

Wil Meijer – bewoners Zanddijk

Geachte leden van de gemeenteraad van Reimerswaal,
Vanavond neemt u een besluit over onze toekomst, wij bewoners van de Zanddijk
die dachten hier een mooie toekomst te hebben. Gezinnen, jonge kinderen,
ondernemers, mensen die er wat moois van willen maken.
NU DREIGT U ONS, DE BEWONERS AAN DE ZANDDIJK EN OMGEVING, TE
VEROORDELEN TOT EEN LEVENSLANGE STRAF !
EEN LEVENSLANGE ELLENDE VOOR ONS EN VOOR ALLE INWONERS VAN
YERSEKE, KRUININGEN, DIRECTE OMGEVING EN VERDER.
Al jaren speelt de discussie rondom de Zanddijk, al die jaren leven wij in
onzekerheid, kunnen we blijven wonen? Moeten we weg? Komen we aan een
snelweg te wonen?
Mooie oplossingen, in de vorm verschillende kleuren poldertraces worden
uitgewerkt. Toekomstbestendig en duurzaam, voor zowel Yerseke als Kruiningen.
En vooral, traces die geen woonobjecten treffen.
In september 2018 zet gedeputeerde vd Maas de Zanddijk zelfs in de ijskast, wij,
bewoners van de Zanddijk waren opgelucht, maar nu waren het onze buren in het
Kaasgat die dreigden te worden gedupeerd
Een net zo slechte en niet toekomstbestendige oplossing als het verbreden van de
Zanddijk, we namen het voor elkaar op en streden samen voor een
toekomstbestendige oplossing, een Poldertrace !
Tot wij tot onze stomme verbazing in de PZC van 20 mei 2020 moesten lezen dat
de gemeente Reimerswaal heeft gekozen voor verbreding van de Zanddijk. Als
donderslag bij heldere hemel, uit het niets !
Wethouder Both laat in de krant schrijven: voor trace Bruin is nauwelijks draagvlak,
dus daarom kiezen we voor verbreding van de Zanddijk..
Wethouder Both waar haalt u de wijsheid vandaan dat er voor trace Zanddijk wel
draagvlak is ??!!
Een snelweg aanleggen door een woongebied waar straks 12 (ja 12!) gezinnen
voor het leven worden gedupeerd!? Wij snappen het niet.
Een groep bewoners in de krant laten lezen dat ze weg moeten, omdat er
zogenaamd meer draagvlak voor is dan Bruin? Wij hadden toch op zijn minst
mogen verwachten dat u dat eerst eens bij ons was komen polsen ?!
En als u het niet aandurfde, waarom onze burgemeester dan niet, U, mevrouw van
Egmond?
Ja, de enige keer dat we onze burgemeester hebben ontmoet, was indirect, ze
stuurde de wijkagent bij ons langs. Op de dag nadat er een artikel over de
bewoners in de PZC had gestaan. Even poolshoogte nemen was zijn opdracht…
Weet u welk gevoel dat geeft?
Dit heeft niets te maken met een democratisch besluit, maar is achterkamertjespolitiek
in zijn zuiverste vorm.
Over de voordelen van een poldertrace is al genoeg gesproken, iedereen is het er
over eens. Zelfs de deskundigen. En geld? Als het al een probleem is, dan sparen
we nog een paar jaar door. Dat mag nooit de reden zijn om te kiezen voor deze
slechte schijnoplossing. Maar blijkbaar mag en zal een poldertrace er niet komen.
Ik ga hier vanavond niet verder op in.
Onze grootste zorg is onze toekomst. Voor diegenen die weg moeten, waar kunnen
deze mensen een nieuwe toekomst opbouwen? Maar ook zeker voor de mensen
die moeten blijven wonen. Aan een snelweg. Geluidsoverlast, uitlaatgassen,
ongevallen, files, stikstof, alles wat ongezond is wordt in onze voortuin aangelegd.
Is dat duurzaam en toekomstbestendig ?
Leden van de raad, we vragen u vanavond een wijs besluit te nemen en te
kiezen voor een duurzame oplossing, het poldertrace.
Tot slot wil ik mij richten tot wethouder Both persoonlijk. Uw uitspraak in de
Bode “..dit heeft de minste impact” is onjuist, kwetsend en belachelijk. Een
excuus zou op zijn plaats zijn….
Dank voor uw aandacht.

 

INSPRAAK RENE REIJNGOUDT – BEWONERS KAASGAT
René heeft zijn inspraak samengevat uitgesproken, maar hieronder de volledige tekst

Geachte Voorzitter, Raadsleden en overige aanwezigen,
Mijn naam is René Reijngoudt, woonachtig in het Kaasgat. Allereest wil ik u
meegeven dat wij als bewoners van het Kaasgat uiterst teleurgesteld zijn in de
keuze voor Roze Zwart. Wij hadden als primair doel Geen Bruin, dat is gelukt
echter was het nimmer de bedoeling om onze directe buren in een soortgelijke
situatie te doen belanden. U zult begrijpen dat dit voor ons ongemakkelijk voelt.
Waarom sta ik hier? De combinatie van direct betrokkene, belanghebbende en
mijn beroep in de infrastructuur heeft mij doen besluiten om mijn stem te laten
horen in deze vergadering en mijn grote zorg te uiten aangaande tracé Roze Zwart.
Mijn doel is om u te overtuigen dat een poldertracé de enige juiste beslissing is en
u zich niet moet laten misleiden door de louter financiële beweegredenen van de
provincie om voor Roze Zwart te kiezen. Als u inzoomt op de details van het
ontwerp zult u inzien dat er als het ware enkel een lijntje op papier is gezet,
waarbij enkel het strikt noodzakelijke gedaan is. Bij ontwerpen draait het juist om
details en dient de ontwerper de omgeving te kennen of op z’n minst zichzelf
hierin te verdiepen.
Er is de afgelopen jaren al veel gezegd, besproken en ogenschijnlijk onderzocht
aangaande het dossier ontsluiting Yerseke of wellicht een betere benaming:
Ontsluiting bedrijventerrein Olzendepolder”. Daar ligt naar mijn mening de
kern van de huidige uitdaging waar wij als direct betrokkenen en u als
volksvertegenwoordigers al jaren mee worstelen. Op dit punt wil ik u herinneren
aan de lijfspreuk die wij allen delen: Luctor et Emergo! Om deze worsteling voor
eens en voor altijd te beslechten op een gedragen, toekomstbestendige en bovenal
veilige manier verzoek ik u vanavond te kiezen voor Rood. Ik zal u uitleggen
waarom dit, afgezet tegen Roze-zwart, de beste keuze is:

• Landbouwverkeer. Bij Roze Zwart wordt het landbouwverkeer zeer slecht
ontsloten. De Trenteweg en Capelleweg worden de voornaamste
ontsluitingen en zijn hiervoor niet geschikt en aanpassingen zijn bovendien
niet opgenomen in het ontwerp van Roze Zwart;
• Fietsverkeer. Bij Roze Zwart wordt het fietsverkeer tussen Kruiningen,
Yerseke, Kapelle en Hansweert gedwongen om samen met het
landbouwverkeer, veel meer dan in de huidige situatie, gebruik te maken
van dezelfde wegen. Deze zijn vaak te smal en hier wordt geen rekening
mee gehouden in het ontwerp van Roze Zwart. Wanneer we kiezen voor
Roze Zwart betekend dit dat de fietsinfrastructuur compleet verstoort wordt
en er op vele fronten ingeleverd wordt op gebied van veiligheid;

• Onveilig fietspad. Het nieuwe fietspad bij Roze Zwart vanaf de rotonde
Nishoek tot spoorwegovergang Capelleweg (langs Lamb Weston en het
station) telt 12 in- en uitritten over en lengte van ca. 1 km. Dat betekend dus
12 nieuwe conflictpunten tussen fietsverkeer en vrachtverkeer. Je bent bij
Roze zwart per slot van rekening verplicht om via het bedrijventerrein te
fietsen en dan komt het fietspad ook nog eens aan de verkeerde kant te
liggen;

• Station Kruiningen – Yerseke. Het station Kruiningen – Yerseke wordt per
fiets en auto slechter bereikbaar en belangrijker nog het wordt met de fiets
minder veilig dan in de huidige situatie. Nu fietst men namelijk aan de kant
van het station en straks dus aan de kant van de bedrijven met al die in- en
uitritten;

• Parallelweg. Bij Roze Zwart heeft de provincie bedacht dat het
landbouwverkeer via een nieuwe weg parallel langs het nieuwe Zanddijk
tracé gaat rijden. Als een boer dus bijvoorbeeld met tarwe vanuit de
Olzendepolder richting de CZAV in Wemeldinge moet, kruist hij straks
eerst bij de rotonde Olzendedijk/Molendijk al het verkeer om vervolgens via
een soort wormvormig aanhangsel aan te sluiten bij de rotonde Nishoek op
de N289. Als u
eens zou inzoomen op dit punt hoeft u geen wegenbouwkundige te zijn om te
beoordelen dat dat een bijzonder slecht idee is. Op 30 meter vanaf een extreem
drukke rotonde oprijden met traag landbouwverkeer is vragen om ongelukken ;

• Gedwongen samen. Dezelfde landbouwroute die ik in mijn vorige punt
aanhaalde is trouwens ook bedoelt als fietsroute, wandelroute, ontsluiting
van aanwonende en aan- en afvoerroute voor bedrijven als Landbouwbedrijf
Boot, Pluimveebedrijf Van der Gun en Tuincentrum Nieuwenhuijse. Deze
parallelweg, die in het ontwerp van de provincie 4,50 meter breed is, zal
naar mijn mening een nieuwe hit worden in de PZC. En dan bedoel ik
uiteraard niet in positieve zin. Het is klaarblijkelijk dat de provincie zich op
geen enkele wijze heeft verdiept in de omgeving en de diversiteit aan
verkeerstromen en dat komt overduidelijk naar voren in haar ontwerp voor
Roze Zwart;

• Woon-werkverkeer. Een ander punt waar Roze Zwart de
spreekwoordelijke plank mis slaat is het feit dat er geen rekening is
gehouden met woon-werkverkeer van mensen die in Yerseke wonen en
bijvoorbeeld bij Lamb Weston, JWK, Sinke Groep of andere bedrijven op
de Nishoek werken. Veel van deze mensen gaan met de fiets, brommer of
auto minstens 2x of soms wel 4x per dag (als ze tussen de middag thuis gaan
eten) heen en weer. Nu kan men bij het spoor gemakkelijk Nishoek
bereiken, straks zal dit uitmondden in een enorme toename van sluipverkeer
via Kaasgat, Capelleweg en de Trenteweg. Deze wegen zijn hier niet op
berekend en dit zal leidden tot toename van overlast en meer
verkeersonveilige situaties.

• Milieustraat Reimerswaal. Ik hoef u niet uit te leggen waar deze zich
bevindt, maar de vraag is hoe komen we er straks als Roze Zwart er ligt? De
bedoeling is om via de rotonde Nishoek te rijden en dan slinger de slanger
via de Weihoek. De praktijk zal zijn via de Capelleweg of erger nog via het
Kaasgat en de Trenteweg. Of gaat u als gemeente de milieustraat op kosten
van de provincie verplaatsen als mitigerende maatregel? Weer een punt
waarbij theorie en praktijk mijlen ver uit elkaar liggen en het bewijs dat de
provincie alleen een lijntje op papier heeft gezet om bedrijventerrein
Olzendepolder te ontsluiten.

• Rotonde Nishoek. Sinds de move van bruin naar Roze Zwart wordt door de
provincie als een soort troef het vergroten van de rotonde Nishoek gebruikt.
Wanneer de vraag gesteld wordt wat dit concreet inhoud wordt er gezegd:
turborotonde, vergroten en fietstunnels. Jammer van dit alles is dat deze
toezeggingen nergens terug te vinden zijn in de vorm van een ontwerp.
Waar alle varianten zijn vertaald naar enigszins leesbare tekeningen, is het
de provincie schijnbaar nog niet gelukt om de aanpassingen aan de rotonde
op papier te zetten. Ik mag aannemen dat u als raadsleden ook concreet wil
weten hoe deze mooie beloftes er in de praktijk uit komen te zien, zodat u
ook een onderbouwd oordeel kan vellen over de functionaliteit en mogelijk
zelfs kan laten onderzoeken of deze beloftes ook de problematiek oplossen.
Nu heb ik wat uitzoekwerk gedaan, alles is tegenwoordig te vinden, en
hieruit komt naar voren dat er niet altijd een positief effect te koppelen is
aan het vergroten of ombouwen naar een turborotonde. In het rapport
Prestatieanalyse turborotonde komt bijvoorbeeld naar voren dat het
vergroten van een rotonde de doorrijsnelheid van het verkeer doet toenemen
en op die manier de verkeersveiligheid negatief beïnvloed. Wanneer een
rotonde te groot wordt, kan verkeer met meer van 50km/h de rotonde
passeren en kan de verkeersveiligheid niet gewaarborgd worden. Dit lijkt
reeds aan de hand op de rotonde Nishoek. Deze feiten zouden er zomaar toe
kunnen leiden dat de rotonde niet groter maar juist kleiner gemaakt moet
worden en dan is maar de vraag of de vijf poten nog wel fatsoenlijk
aangesloten kunnen worden. Er is destijds immers een grote rotonde
aangelegd om de 5 poten aan te kunnen sluiten. Jammer dat er ook op dit
punt weer open eindjes dreigen te ontstaan, waarbij de extra toegezegde
miljoenen mogelijk gebaseerd kunnen zijn
op loze beloftes, omdat niet is onderzocht of die investering het gewenste resultaat
zal opleveren

• Stikstof. Onze gemeente en met name het gebied ten zuiden van Yerseke
kenmerkt zich door
een prachtig natura 2000 gebied, de Yerseke Moer. Hoe zit het eigenlijk met
de invloed van projecten en aanleg van wegen op deze gebieden? Vrij
simpel. Hoe dichterbij een natuurgebied ligt hoe groter de negatieve invloed
van het project en alle activiteiten die nodig zijn voor de aanleg en
onderhoud. En dan laat ik in dit verhaal het gebruik van verkeer en de
jaarlijkse groei nog buiten beschouwing. De feiten zijn als volgt: ligging
Roze Zwart tov Yerseke Moer 1,60 km en Rood 3,3 km.

• De aanleg. Hoe gaan we dit uitvoeren? Een vraag waar in dit stadium
gemakshalve nog niet al te veel over nagedacht is. De realiteit? 1,5 tot 2 jaar
ellende, gevaarlijke situaties en een verminderde doorstroming bij Roze
Zwart of 1 tot 1,5 jaar aanleg in ‘niemandsland ’bij Rood. Hiermee bedoel ik
uiteraard niet dat bij Rood het land van niemand is, maar het feit dat er
gewerkt kan worden zonder de kans op verkeersinfarcten of langdurige
onbereikbaarheid van Yerseke. U heeft het over fase 1 Zwart en 2 Roze,
maar realiseer u dat er waarschijnlijk 5 of 6 subfases ontstaan binnen fase 2.
Gevolg: extra kosten, extra tijd, extra overlast, extra klachten, extra
onveilige situaties. En hoe garanderen we tijdens de aanleg de
bereikbaarheid van Yerseke in geval van calamiteiten? Nog een punt waar
Roze Zwart steken laat liggen ten opzichte van Rood. In dit licht wil ik u
ook wijzen op het feit dat bij Roze Zwart er geen extra en deugdelijke
ontsluitingsroute ontstaat voor calamiteiten, waar dit bij Rood wel het geval
is. Ook op dit punt kunnen we 2 vliegen in 1 klap slaan en de ontsluiting van
Yerseke beter toekomstbestendig en veilig maken.

• Geld. Dit punt heb ik op 6 dec. 2019 ook persoonlijk aan Dhr. Van der
Maas voorgelegd. Maak gebruik van slimme en innovatieve marktwerking
vanuit de infra branche. Zet het project vroegtijdig in de markt, stel ROOD
als doel, spreek een budget af en u zult versteld staan wat de mogelijkheden
zijn. Mooi voorbeeld is het dijkversterkingsproject Hansweert wat als
Bouwteam in de markt is gezet en waar een innovatieve vorm van
samenwerking resulteert in het bereiken van vooraf vastgestelde doelen
binnen de budgetten. Ik ben er van overtuigd dat ROOD op die manier
dichterbij is dan u denkt.

• Ongelijkmatige zettingen. Roze zwart houdt in dat er als het ware een
dijklichaam tegen de huidige Zanddijk wordt geplakt. We weten allemaal
dat de huidige Zanddijk slecht is en er vaak onderhoud gepleegd moet
worden om de verkeersveiligheid enigszins te waarborgen. Dit is veelal te
wijten aan zettingen in de dijk en de mogelijk slechte ondergrond. Wat
gebeurt er eigenlijk als je een grote bult grond tegen een bestaande bult
grond legt? Dan ontstaan er zettingen in zowel de nieuwe als de oude bult.
Als deze zettingen gelijkmatig plaatsvinden is er niet veel aan de hand,
echter als deze ongelijkmatig zijn is het leed niet te overzien. Resultaat: de
ellende van de huidige Zanddijk kan worden meegenomen naar de toekomst
met als gevolg onnodig hoge onderhoudskosten, verkeershinder,
verkeersonveiligheid en imagoschade voor gemeente en provincie. Laten we
de Zanddijk in haar waarde laten en haar ontlasten, zij heeft haar functie en
rol de afgelopen decennia met verve vervult. Ze heeft Yerseke droog
gehouden en heeft ons dagelijks naar onze bestemmingen gebracht. Het is
tijd voor vernieuwing, toekomst en een betere veiligheid en die doelen
worden allen verenigd in ROOD!
Dank u voor uw aandacht, kies wijs, ga voor ROOD.
René Reijngoudt

INSPRAAKREACTIE TON VERBREE NAMENS DE OVERLEGGROEP
Voorzitter, ik sta hier met gemengde gevoelens.
Enerzijds blij dat nu eindelijk de bevolking en instellingen zich tegenover de
raad kunnen uitspreken over het projekt Zanddijk, anderzijds toch bang dat
het een rituele dans is vanavond omdat de pap al is gestort.
En alles wijst eigenlijk op het laatste.
Nadat er gedoe kwam bij de keuze voor tracé bruin is tot nog toe alles achter
gesloten deuren besloten. Ongetwijfeld dacht toen iedereen: ”Dat nooit meer”
Dus alles werd in de achterkamertjes geregeld. Het gevolg is dat de provincie
verwijst naar de informele besluitvorming in de raad en stelt die dan maar te
volgen. Terwijl de raad nu verwijst naar de besluitvorming bij de provincie, en
dus de provincie maar te volgen. Zie hier de cirkel is rond; de kat bijt in zijn
eigen staart.
Maar wellicht nog belangrijker: geen gedoe meer.
Overigens heeft U met het volgen van deze procedure in strijd met de inspraakverordening
van de gemeente gehandeld. Het zal goed zijn als een
derde instantie hierover het licht laat schijnen.
Wat er in die achterkamertjes is besproken kan ik slechts bevroeden, maar ik
denk dat het argument dat er geen geld is, de hoofdrol heeft gespeeld in
combinatie met het dreigement dat snel ja gezegd moest worden omdat anders
de Deltaweg voorrang zou krijgen.
Er worden nieuwe schoenen bij gehaald en ook een Volvo.
Welnu wij denken dat deze slechte oplossing het minst duurzaam is en op de
niet al te lange termijn niet zal voldoen. Je koopt geen te krappe schoenen en
een gammele auto ter vervanging van eveneens een gammele auto.
Waarom niet met alle partijen om tafel om het meest optimale te bereiken?
En dat meest optimale was toch rood voor de raad?
We hebben het nationaal groeifonds inmiddels en een extra impuls voor infrastructuur
in de rijksbegroting voor 2021. Waarom daar niet naar kijken?
Voorzitter, slechts op één moment is rood serieus in beeld geweest, nl toen
besloten werd de rotonde bij de Aldi aan te leggen. De toenmalige provinciale
projectleider van de reconstructie van de N289, de Rijksweg, verklaarde dat
die over-gedimensioneerde rotonde werd aangelegd met het oog op de toekomstige
aanleg van tracé rood.
Er rust daarna blijkbaar een veto op rood.
Rood is nooit meer serieus aan de orde geweest. Alles wordt uit de kast gehaald
om die keuze te voorkomen.
Overigens wat gaat er gebeuren met de Molendijk als roze zwart wordt uitgevoerd?
Ik heb begrepen dat de provincie de Molendijk wil afstoten naar het
waterschap of de gemeente. De eerste besprekingen daarover zijn al geweest.
En ik heb een waterschapsbestuurder horen zeggen dat het waterschap
daar niet in trapt. Wie het ook wordt, ik heb in de provinciale plannen
niets opgenomen gezien voor de Molendijk. De kosten voor het opknappen
van dat gedeelte zal wel voor de verkrijger zijn.
Voorzitter in het verleden hebben wij de Raad een tweetal rapporten aangeboden,
te weten het rapport Gebiedsontsluiting Yerseke en Kruiningen en
de RUIMTELIJKE VISIE BEDRIJVENTERREINEN REIMERSWAAL 2019-
2028.
In de ruimtelijke visie wordt de ontsluiting van Yerseke nader uitgewerkt. In
tegenstelling tot hetgeen de gedeputeerde beweerde komt de doorgaande
route naar de kern Yerseke daarin niet via het bedrijventerrein Olzendepolder,
maar via de bestaande te verbeteren infrastructuur over de Eerste Tholseindeweg
en de Molendijk.
Overigens jammer dat er nooit meer een reactie op beide rapporten is gekomen.
Ik wil U nog wijzen op de email van de ZLTO van 7 oktober j.l. In die email
wordt naast de verkeerskundige aspecten ook gewezen op de zoetwatervoorziening
in het gebied. Hierbij wordt aangehaald het belang van de kreekrug
waarop het trace roze zwart is gesitueerd en het zoetwaterproject van Lamb-
Weston Meijer c.s.. Ik heb begrepen dat deze mail inmiddels aan de raadsleden
is toegezonden. Ik mag daarnaar verwijzen. In de cie economie van provinciale
staten is op dit aspect niet ingegaan.
Ik kan niet anders dan concluderen dat de besluitvorming in deze alleen financieel
gestuurd is.
In het verre verleden hebben de vroede vaderen van Reimerswaal dat ook al
eens gedaan. Het resultaat ligt op en in de bodem van de Oosterschelde. Het
heeft tot de herindeling geduurd voordat Reimerswaal weer boven water
kwam.
Ik wens Uw raad wijsheid, kracht en sterkte toe bij het besluit deze avond.
De verdere procedures zullen nog wel minimaal anderhalf jaar duren. Dus de
ontsluiting van Yerseke zal nog menigmaal op Uw agenda staan. En dan zijn
er weer verkiezingen.

——————————————————————————————————-
De raad besloot in een brief aan Gedeputeerde Staten mee te delen dat Reimerswaal voor Roze-Zwart kiest.
De fracties van de CHU (3), de VVD(2) en het CDA(2) waren het daar niet mee eens!!

De fracties van de SGP(7), de PvdA(2) en Leefbaar Reimerswaal(2) wel.
Eén raadslid LR was niet aanwezig.

Uitslag dus 11 stemmen voor en 7 tegen RozeZwart – pikzwart.

Maar er komen nog meer procedures o.a. een bestemmningsplan; we zijn nog niet uitgepraat  !!!!

====================================================================================

Een bericht van een betrokken Kruiningse burger

Beste dorpsraad,

De sinds medio maart 2020 geplaatste verkeerslichten, bedoeld om om gevaarlijke situaties op de A58 te voorkomen tijdens de spits, zorgen gedurende de hele dag voor grote overlast op de N289 door langdurig stilstaande auto’s. Van enige vorm van doorstroming van het verkeer is geen enkele sprake meer. Ook niet buiten de spits.

Ik heb elke ochtend  minimaal 5 minuten  nodig om vanuit Kruiningen naar de rotonde bij de Nishoek te komen doordat ik op werkdagen altijd aan moet sluiten in de ontstane file. De verkeerslichten zijn 3 tot 4 keer van kleur gewisseld voordat ik kan passeren. Ook in de tegengestelde richting staat het vast. Wanneer ik aan het eind van de werkdag weer terugkom staat het vaak bij de Nishoek al vast door de lange rij vrachtauto’s die allemaal moeten wachten voordat ze de A58 op kunnen rijden aan de zuidzijde.

Het stilstaan en weer optrekken van al die personen- en vrachtauto’s de hele dag door zorgt voor een ontzettende stank en luchtvervuiling.

Voordat de verkeerslichten er stonden was er een veel betere doorstroming.

Weten jullie of, en zo ja wanneer, de Provincie het effect van deze verkeerslichten evalueert?

Is de situatie bij jullie bekend? Wat is jullie standpunt in deze?

Met vriendelijke groet,

Reactie Dorpsraad.
Wij zullen deze brief zeker meenemen in onze verdere activiteiten die gericht zijn op een keus voor tracé Rood.
De brief is ook naar alle raadsleden gestuurd en naar de provincie Zeeland.
Tracé Rood neemt alle bezwaren, ook die van de verkeerslichten, weg. Die bezwaren gelden overigens ook voor inwoners van Krabbendijke, Waarde en Oostdijk.
Onze dank voor de reactie

Bij brief van 15 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal formeel aan Gedeputeerde Staten laten weten een voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart.

Citaat uit het persbericht van de provincie van 11 juni 2020:
“Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.”

MET DANK AAN REIMERSWAAL DUS

“Besloten” door de gemeenteraad in “de discussie op 13 januari 2020”. Niet tijdens een OPENBARE raadsvergadering.
“het informele standpunt van de raad moet nog defiinitief bevestigd worden”
Van de achterkamertjes dus naar een nog te houden officiële openbare raadsvergadering.
Een rituele dans wordt dat dan !? Natuurlijk niet, dan mogen alle belanghebbenden nog  “inspreken” voor Jan ……… .

In volgorde te lezen:

* De tekst van de Inspraak commissie Economie
* De brief van 15 mei van de gemeente aan de provincie, voorkeur roze-zwart

De tekst van de Inspraak commissie Economie

INSPRAAK DORPSRAAD KRUININGEN COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND
3 JULI 2020

 

Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke

Dames en Heren, leden van de commissie Economie

Hartelijk dank voor de gelegenheid het woord te mogen voeren.
U voert de correcte volgorde; horen, overwegen en beslissen.

Ik wil beginnen met een citaat uit het Statenvoorstel.
Het citaat luidt als volgt:

De gemeente Reimerswaal is een belangrijke partner mede vanwege het feit dat ze als lokale overheid dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft. Wij nemen daarom hun reactie zeer serieus.

Met name de zinsnede “dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft” zou idealiter zo moeten zijn, maar is het helaas niet.  Het spijt mij dit te moeten constateren en ik wil dat met enkele voorbeelden aantonen.

 • De door de provincie “uit de omgeving” ingestelde en breed samengestelde Klankbordgroep kwam unaniem tot de conclusie dat tracé Rood het beste zou zijn.
 • Ook de gemeenteraad sprak aanvankelijk haar voorkeur uit voor het Rode tracé, op initiatief van de SGP-fractie.
  Deze voorkeur werd tijdens een besloten discussie op 13 januari 2020 omgezet in een voorkeur voor roze-zwart. De gemeenteraad moet dit informele standpunt nog bevestigen in een alsnog te houden openbare raadsvergadering, kan dus nog veranderen.GS gaan er kennelijk nu al vanuit dat Reimerswaal meegaat in Roze-zwart. In de brief aan de Staten wordt gesproken over “de formele reactie van B&W”.  Toch een nuance verschil.
 • Inmiddels zijn drie raadsfracties het niet – niet meer – eens met dit informele standpunt en kiezen voor tracé Rood.
  Wellicht volgen er meer fracties.
 • De Dorpsraden Yerseke en Kruiningen en nog een aantal enthousiaste burgers hingen inmiddels de bekende spandoeken op met de tekst “het oostelijk tracé wordt de nieuwe entree”.
 • De Ledenvergadering van de vereniging Dorpsraad Kruiningen sprak zich op 19 december 2019 in overgrote meerderheid uit voor tracé Rood.
 • Bij brief van 9 december 2019 dringt een flink aantal Reimerswaalse bedrijven aan op een tracé Groen/Rood.
 • De Ondernemersvereniging Reimerswaal – rond de 100 leden -, initiatiefnemer van een uitgebreid onderzoek, maakt zich sterk voor tracé Rood.
 • En de Staten hebben inmiddels ook een brief ontvangen van de landelijke behartiger van de uiensector en jawel, een voorkeur voor het Rode tracé.

Uit deze opsomming blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor roze-zwart zeer beperkt is. Zeker voor de inwoners rond en aan de Zanddijk, inclusief die van het Kaasgat. Overigens zijn dit ook leden van de Dorpsraad Kruiningen. Ook zij zijn voor tracé Rood.

De enige reden om te kiezen voor roze-zwart is het geld.

En daar heeft de Dorpsraad Kruiningen weinig verstand van. Vele deskundigen wel. En ja helaas, die deskundigheid geeft nogal vele miljoenen verschil in de uitkomsten.
Wij laten de reacties graag aan hen over. En aan de Staten.
Er zijn wel hele creatieve oplossingen hebben wij begrepen.

Eén ding toch nog over het geld:

Op pagina twee wordt roze/zwart geraamd op € 58,1 miljoen.
Het traject is vanaf de rotonde Nishoek.

Eerder werden de kosten voor de ombouw tot turbo-rotonde geraamd op € 10 miljoen, met een bijdrage van € 5 miljoen van het Rijk daarin.

Bij de financiële vertaling op pagina 5 wordt met die € 10 miljoen voor de rotonde geen rekening gehouden, maar wel met die € 5 miljoen bijdrage van het Rijk daarin.

Maar wellicht kan het College daar enige duidelijkheid in verschaffen.

Wat de Dorpsraad wel heel zeker weet is dat de keuze roze-zwart geen enkele oplossing biedt voor enkele problemen bij het dorp Kruiningen, zoals:

 • Het drukke verkeer op de N289 langs Kruiningen en met name op de ovonde bij de ingang van het dorp. Reimerswaal kent slechts twee volledige aansluitingen op de A58.
 • Het vele vrachtverkeer op deze ovonde van en naar het bedrijventerrrein Nishoek/Weihoek. Zal in de toekomst zeker toenemen.
  De ovonde bevindt zich op 10 meter van een appartementencomplex. De bewoners ervaren overlast.
  Het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein kiest veel voor de route via de ovonde en vervolgens de aansluitingen op de A58 bij Luchtenburg. En niet de route via rotonde Nishoek.
 • De gevaarlijke fietsroute Kruiningen-Goes langs de noordzijde van de N289, twee aansluitingen op de A58 oversteken en de meest gevaarlijke oversteek op de rotonde Nishoek. Een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde is de enige juiste oplossing, zoals het fietspad Luchtenburg-Kruiningen.Deze problemen lossen zich vanzelf op bij een keuze voor tracé Rood.

Bij toch een keuze roze-zwart dienen deze problemen gelijktijdig daarmee aangepakt te worden en de kosten daarin meegenomen te worden.

Dringend verzoek aan de Zeeuwse Staten om voor tracé Rood te kiezen.

Dank u.

========================================================================================

 En de inspraak op 3 juli Statencommissie van de Zanddijk

BEWONERSGROEP ZANDDIJK E.O. MET STEUN  VAN

BEWONERS KAASGAT, GRINTWEG EN VERDER.

INSPRAAK/TOELICHTING VOOR COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND OP 3 JULI TE MDDELBURG

 

GEACHTE DAMES EN HEREN,

U DREIGT ONS, DE BEWONERS AAN DE ZANDDIJK,  TE VEROORDELEN TOT EEN ONNODIG LEVENSLANG !

EN OOK MET LEVENSLANGE ELLENDE VOOR ALLE INWONERS VAN YERSEKE, KRUININGEN,  OMGEVING EN VERDER.

ALS DE PROVINCIE ZICH NIETS AANTREKT VAN EEN GEBREK AAN DRAAGVLAK EN HAAR PLANNEN DOOR ZET DAN:

 • WORDEN MINSTENS 5 WONINGEN BRUUT MAAR ONNODIG GESLOOPT. HET LEVEN VAN DE BEWONERS WORDT DAARMEE OP EEN ZEER TRIESTE WIJZE OVERHOOP GEGOOID.
 • VOOR ALLE BEWONERS UIT DE DIRECTE OMGEVING ONTSTAAT AL TIJDENS DE BOUW EEN JARENLANGE AANSLAG OP HUN LEEFOMGEVING.
 • DE BEWONERS MOETEN LATER NOG LEVENSLANG WONEN AAN EEN STEEDS DRUKKER WORDENDE WEG MET VEEL LAWAAI, UITLAATGASSEN, FIJNSTOF EN BLIJVEND RISICO DAT EEN VRACHTWAGEN DE DIJK AF RIJDT…
 • OOK MOETEN ZIJ VOOR ALTIJD OMRIJDEN. VAAK NAAR DE DRUKKE ROTONDE BIJ DE A58 DIE JE JUIST ZOU WILLEN ONTLASTEN I.P.V. BELASTEN…
 • DIT GELDT OOK VOOR AL HET VERKEER UIT YERSEKE E.O. DAT NIET VERDER MOET DAN HET STATION OF DE BEDRIJVEN DAAR. DAT VERKEER KAN NIET MEER AFSLAAN BIJ HET SPOOR MAAR MOET OOK NAAR DE DRUKKE ROTONDE. VERVOLGENS MOETEN ZE DE ROTONDE MEER DAN ¾ ROND

EN WEER TERUG…. WIE VERZINT DIT ?

 • VOORNOEMDE PUNTEN GAAN BOVENDIEN ZORGEN VOOR GEVAARLIJK SLUIPVERKEER OP SMALLE FIETS- EN POLDERROUTES. ZEKER OOK RICHTING OLAZ
 • BROMFIETSERS EN FIETSERS HEBBEN NU, NA DE RECENTE VERBETERINGEN … , EEN VEILIGE ROUTE NAAR STATION EN VERDER. DIT GAAT HELEMAAL VERLOREN TEN GUNSTE VAN EEN SLECHTE, SMALLE EN GEVAARLIJKE OMRIJ-ROUTE VANUIT YERSEKE
 • DE ZANDDIJK EEN 80 KM. WEG ? TOTAAL NIET REALISTISCH ! OOK DOOR HET GROTE AANDEEL VRACHTVERKEER ZULLEN DE WETTELIJKE NORMEN VOOR GELUIDSBELASTING, FIJNSTOF Enz. NIET GEHAALD KUNNEN WORDEN ! OOK NIET MET ZO’N LELIJK GELUIDSCHERM !
 • NOG EEN BELANGRIJK PUNT WAAR AAN VOORBIJ GEGAAN WORDT IS DAT YERSEKE DRINGEND EEN GOEDE 2E ONTSLUITINGSWEG KRIJGT, ZODAT HET NIET OP SLOT ZIT BIJ CALAMITEITEN

KORTOM OM YERSEKE, KRUININGEN E.O. ALSMEDE DE 10.000 GEBRUIKERS, PER DAG ! , TE BEHOEDEN VOOR LEVENSLANGE ELLENDE GEEN AUTOWEG OVER ONZE DIJK ! WIJ VRAGEN BEGRIP EN STEUN EN HEBBEN OOK EEN OPLOSSING, HET OOSTELIJK TRACEE.

EN DIE IS TROUWENS WEL TOEKOMSTBESTENDIG…

NAMENS BEWONERSGROEP ZANDDIJK EN VERDER

WIL MEIJER

W.MEIJER31@KPNPLANET.NL

==========================================================================================

 

DE BEELDEN in kleur VAN DE VERGADERING Statencommissie

==========================================================================================

En bewoners van de Zanddijk schreven een brief op poten:

Provincie Zeeland
Het College van Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Per mail verzonden
Kruiningen/Yerseke, 28 mei 2020

Onderwerp: NOODKREET BEWONERS ZANDDIJK KRUININGEN/YERSEKE

Geachte dames en heren, volksvertegenwoordigers, leden van het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

Uit de PZC van 20 mei  moesten de aanwonenden van de Zanddijk e.o. vernemen dat u een zeer onverwachte ommezwaai maakt en samen met de gemeente Reimerswaal kiest voor verbreding van de Zanddijk in plaats van aanleg van een evenmin ongewenst tracé door het Kaasgat.
Aan de Zanddijk wonen wij met 13 gezinnen. We leven al jaren in onzekerheid en moeten nu uit de krant vernemen dat er een “snelweg” over onze woning of door de voortuin komt.
U stelt, net als de gemeente Reimerswaal, dat de impact op de omgeving gering is, waar is deze stelling op gebaseerd? Met ons is nooit inhoudelijk gesproken en al zeker niet over deze variant want die werd nota bene door uzelf (dhr. v/d Maas) afgewezen!
Tot gisteren (27 mei); nu staat er opeens een zogenaamde “omgevingsmanager” bij verschillenden van ons op de stoep. Onaangekondigd! Of hij het gekozen tracé kort toe mag lichten en een afspraak kan inplannen. Op zijn minst opmerkelijk in deze tijd van Corona; iedereen werkt thuis en op afstand en u stuurt uw mensen, onaangekondigd, langs de deur. Dit verzin je toch niet?
De aanleg van een weg over iemands eigendom is een zeer ingrijpende, zwaar emotioneel geladen gebeurtenis en dat moet er nu even snel tussendoor gefietst worden? Wij hebben er geen woorden voor.
Er bekruipt ons maar één gevoel en dat is: “we zullen het er in deze bijzondere tijd eens even snel doorheen drukken”.
Nergens in Nederland, sterker nog in de wereld, wordenop dit moment beslissingen genomen en hier moet er opeens,
terwijl dit dossier al 10 jaar loopt, een besluit genomen worden. En dan ook nog eens de variant mét de meeste impact op de omgeving!
In de krant lezen wij dat de variant roze/zwart als voordeel heeft dat de impact op de natuur beperkter is dan de andere varianten, hoe ziet u dat in het licht van een weg aanleggen in een beschermd natuurgebied (Yerseke Moer) en bijvoorbeeld de
stikstofproblematiek? Is dat allemaal objectief onderzocht? De berichten die wij eerder van uw medewerkers ontvingen, geven juist aan dat dit een van de grootste bezwaren is van deze variant.
Hoe zit het verder met de uitstoot van o.a. fijnstof en geluidsbelasting?
En is er nagedacht over de veiligheid van fietsers van bijvoorbeeld Yerseke richting het station met al haar omliggende bedrijvigheid? Deze variant biedt daarin, evenmin als Bruin, een veilige oplossing. Sterker nog: het wordt alleen maar gevaarlijker in de omgeving.
Volgens de laatste begrotingen van de gemeente Reimerswaal (begin dit jaar) bedragen de kosten voor variant roze/zwart inclusief Molendijk 65 miljoen euro. Is daarbij ook rekening gehouden met de verwerving van woningen en kosten van jarenlange procedures?
Dit terwijl de kosten van een tracé met wél een breed draagvlak op 67 tot 73 miljoen euro worden geraamd; een te verwaarlozen verschil! De aanleg van een weg van deze omvang doe je voor minstens 100 jaar. En nu gaat u dergelijke concessies doen voor een marginaal verschil. Kunt u ons dit uitleggen? Wij begrijpen het niet.
Of zijn er soms andere zaken die spelen en invloed hebben op deze uitermate kortzichtige beslissing?
Bijvoorbeeld de aanleg van 22 ha. nieuw bedrijfsterrein in de Olzendepolder door de gemeente Reimerswaal. De gemeente heeft 10 jaar geleden verzuimd een deugdelijke (tweede) ontsluiting in haar plannen mee te nemen en komt er nu zelf achter dat er dringend wat moet gebeuren.
En nu heeft de gemeente ineens haast en kiest voor de variant die naar hun zeggen gefaseerd kan worden uitgevoerd. Wij zien de bui al
hangen. Deel zwart (vanaf het bedrijfsterrein tot aan de dijk) wordt aangelegd, de gemeente is van haar probleem af en daar blijft het dan bij. Met alle nadelige gevolgen van de bestaande en steeds drukker wordende dijk van dien.
Wij doen een dringend beroep op uw gezonde verstand. Maak een keuze die wel maatschappelijk draagvlak heeft, en wel rekening houdt met de belangen van de gezinnen die uit hun huis gejaagd worden én vooral die toekomstbestendig is en kies niet voor de korte termijn.
Kies voor een Oostelijk poldertracé, de weg met de minste weerstand en het meeste toekomstperspectief. En voor wat betreft de middelen:
heb eens een goed gesprek met de heer Wientjes.
Eén ding is zeker. Wij gaan alles maar dan ook alles in het werk stellen om deze
(voorgenomen) beslissing te keren. U hoort van ons!
Met vriendelijke groet,
De bewoners van de Zanddijk e.o.

———————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————-

De brief van de van de gemeente Reimerswaal aan de Provincie

College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp: ontsluiting Yerseke, standpunt gemeente Reimerswaal

Kruiningen, 15 mei 2020

Geachte mevrouw, heer,

Vanaf 2009 wordt door uw college van gedeputeerde staten onderzoek gedaan naar een betere,
verkeersveiligere ontsluiting van Yerseke. Afwegingen, overwegingen en keuzes worden door u
zoveel als mogelijk in gezamenlijkheid met de gemeente Reimerswaal genomen. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.
Uiteindelijk zijn er voor het betreffende tracé Zanddijk-Molendijk (N673) vier realistische
varianten, die voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten, vergeleken in een variantenstudie.
De varianten worden aangeduid met de kleuren rood, groen, bruin en roze-zwart.
Verschillende belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties hebben zich
uitgesproken voor realisering van tracéalternatief rood. Mede met het oog op een mogelijke
medefinanciering door het Rijk, genoot deze variant de algemene voorkeur van de gemeenteraad
van Reimerswaal. Daarbij heeft een inhoudelijke beoordeling van de plannen slechts globaal
plaatsgevonden.
Op 9 december 2019 is door uw college van gedeputeerde staten besloten om tracéalternatief
bruin als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. Door gedeputeerde Van der Maas is
dit besluit op 12 december 2019 toegelicht aan de gemeenteraad van Reimerswaal. Daarnaast
is een inspraakprocedure gestart om iedereen in de gelegenheid te stellen op dit voorgenomen
besluit te reageren.
Het voorgenomen besluit van uw college om tracéalternatief bruin aan te merken als
voorkeursalternatief heeft tot maatschappelijke onrust geleid bij inwoners van de gemeente
Reimerswaal, diverse belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding
hiervan heeft wethouder Sinke, met de destijds beschikbare informatie, de gemeenteraad van
Reimerswaal op 13 januari 2020 informeel bijgepraat over de vier varianten. Op dat moment heeft
ook een uitgebreide inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden.
De aanvankelijke voorkeur van de gemeenteraad voor de rode variant heeft naar aanleiding van
de discussie die op 13 januari 2020 heeft plaatsgevonden plaatsgemaakt voor een voorkeur voor
de roze-zwartvariant. Deze variant wordt gezien als een toekomstbestendige en duurzaam
verkeersveilige oplossing voor de verkeersproblemen op het tracé Zanddijk-Molendijk.

Deze keuze is bovendien ingegeven door het feit dat de roze-zwart variant de minste
landschappelijke- en infrastructurele impact heeft en voorziet in een goede verkeersafwikkeling
voor het bedrijventerrein Olzendepolder.
Vervolgens is voornoemde conclusie tijdens een bestuurlijk overleg op 13 februari 2020 door
wethouder Sinke met gedeputeerde Van der Maas gedeeld. Door de gedeputeerde is
aangegeven dat hij in principe openstaat voor een switch naar variant roze-zwart, maar dat er wel
extra onderzoek vereist is naar de inrichting van een gedeelte Molendijk. In dit overleg is tevens
overwogen het Reimerswaalse standpunt, in afwachting van het Ecorys-rapport over eventuele
medefinanciering door het Rijk, nog niet schriftelijk kenbaar te maken.
Inmiddels is het Ecorys-rapport afgerond en kan definitief worden geconcludeerd dat de gewenste
cofinanciering vanuit het Rijk voor variant rood of groen er niet komt. Een rijksbijdrage voor de
varianten roze-zwart of bruin lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren (rotonde Nishoek, LVO en
SPV).

Daarnaast zijn inmiddels de eerste resultaten van het nadere onderzoek inzake de inrichting van
de Molendijk bekend. Het lijkt erop dat de basisvariant roze-zwart realiseerbaar is. Dit vergt
overigens nog wel de nodige technische uitwerking, welke in goed overleg tussen partijen plaats
moet vinden. Dit geldt uiteraard ook voor de rest van de uitwerking van het project en hierbij
behorende financiële consequenties. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om, naast
de huidige projectgroep, de wenselijkheid tot het instellen van een stuurgroep te bepleiten. Alle
betrokken overheden zowel provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente
Reimerswaal dienen hier naar onze mening in vertegenwoordigd te zijn om een breed gedragen
oplossing te krijgen voor de problematiek rond de ontsluiting van het dorp Yerseke.
Het voorgaande in overweging nemende kan de op 13 januari 2020 uitgesproken voorkeur voor
tracé roze-zwart als ontsluiting voor Yerseke worden bevestigd.

Hierbij plaatsen wij echter wel de opmerking dat het informele standpunt van de raad nog definitief
bevestigd moet worden. Dit kan echter niet eerder dan dat uw college van gedeputeerde staten
een definitieve tracévariant heeft vastgesteld en voor iedereen de mogelijkheid is geboden om
hierop te reageren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Reimerswaal

 

——————————————————————————————————————————-

HET BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 mei – Roze-Zwart
De brief aan belanghebbenden:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen dinsdag 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om het bestaande tracé van de Zanddijk (roze tak), het herinrichten van de Molendijk en de aansluiting richting het bedrijventerrein Olzendepolder (zwarte tak) aan te wijzen als het nader uit te werken tracé voor de provinciale weg Zanddijk – Molendijk N673. Via deze e-mail informeren wij u over de aanpak van de Zanddijk – Molendijk N673.

De Zanddijk en de Molendijk vormen samen de provinciale weg N673 vanaf de rijksweg A58 tot aan de bebouwde komgrens van Yerseke. De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. De weg is onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte, vooral door het intensieve en zware vrachtverkeer. De weg is smal, kent smalle bermen, krappe bochten en een steil talud. We hebben inmiddels de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Waarom tracé Roze-zwart?
Wij willen Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied op een verkeersveilige manier goed bereikbaar houden. Daarvoor hebben wij samen met andere partijen onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Alle tracés bieden een veilige oplossing voor de problematiek. Op 3 december 2019 hebben wij tracé Bruin benoemd als het voorgenomen voorkeursalternatief. In mei 2020 heeft de gemeente Reimerswaal formeel laten weten de voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart. De Rijksoverheid heeft aangegeven financieel bij te dragen aan het verbeteren van de rotonde Nishoek. Ook komt uit de informele inspraak over tracé Bruin naar voren dat binnen de regio onvoldoende draagvlak is. Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.

Hoe ziet het nader uit te werken tracé Roze-zwart eruit?
Om de doorstroming en veiligheid op en nabij de provinciale weg tussen de rijksweg A58 en de kern van Yerseke te verbeteren wordt gekozen voor het volgen van de huidige provinciale weg (N673) vanaf de rotonde bij Nishoek tot aan de kruising met de Olzendedijk (het roze weggedeelte) en voor het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (het zwarte weggedeelte). Het schetsontwerp van dit tracé treft u in de bijlage aan.

De grootschalige verbetering van de N673 houdt onder andere in dat:

 • de provinciale weg 2 x 1 rijstroken blijft met een rijsnelheid van maximaal 80 km/uur waarbij de Zanddijk tot aan de Molendijk wordt aangepast volgens de landelijke CROW-richtlijnen horende bij een provinciale gebiedsontsluitingsweg
 • de Molendijk aangewezen wordt als erftoegangsweg waar een maximum rijsnelheid gaat gelden van 60 km/uur
 • aan de noordzijde van de provinciale weg een nieuwe parallelweg komt, onder andere ter ontsluiting van aangrenzende percelen en voor het landbouwverkeer
 • aan de zuidzijde van de provinciale weg het bestaande fietspad tussen de rotonde bij Nishoek en de spoorweg wordt vervangen door een nieuw vrijliggend fietspad die via de Stationsweg uitkomt op de Capelleweg
 • de kruising van de provinciale weg met de spoorweg een ongelijkvloerse kruising wordt door middel van een viaduct. Hiermee komt de bestaande overweg te vervallen. Ook de bestaande aansluiting van de Zanddijk op de Stationsweg vervalt en wordt vervangen door een aansluiting op de Weihoek
 • de capaciteit voor het verkeer op de bestaande rotonde bij Nishoek wordt vergroot door aanpassing van de rotonde
 • tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (bedrijventerrein) een nieuwe weg wordt aangelegd met een rotonde Zanddijk – Olzendedijk – Molendijk.

Fasering
Het nader uit te werken tracé N673 wordt in twee fases opgeknipt en aangepakt.
In fase 1 worden de ‘uiteindes’ van het tracé aangepakt. In deze fase is het de bedoeling om de rotonde Nishoek om te bouwen tot een nieuwe (turbo)rotonde. Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd tussen de Zanddijk en de Olzendepolder, inclusief een rotonde op de kruising Zanddijk met de Olzendedijk/Grintweg. De huidige Molendijk wordt een zogenaamde erftoegangsweg waar een maximum snelheid van 60 kilometer per uur zal gelden.

Fase 2 betreft het aanpakken van het ‘middenstuk’. In deze fase wordt de bestaande Zanddijk aangepakt, inclusief de spoorwegovergang.

Planning

In navolging van Gedeputeerde Staten nemen Provinciale Staten naar verwachting na de zomer een definitief besluit over de aanpak van de provinciale weg N673 Zanddijk – Molendijk.

Vervolgens is het de bedoeling om met u in gesprek te gaan om het wegtracé verder uit te werken en te optimaliseren. Op basis van dit definitief wegontwerp zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart, de benodigde vergunningen worden aangevraagd en de aan te kopen eigendommen worden verworven. Tot slot zal een aannemer worden gezocht om het werk uit te gaan voeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar zanddijk@zeeland.nlMeer informatie over het project Zanddijk – Molendijk N673 is terug te vinden op www.zeeland.nl/zanddijk

Met vriendelijke groet,

Projectorganisatie Zanddijk – Molendijk N673

E: zanddijk@zeeland.nl

========================================================================================

————————————————————————————————————-